Worden Groninger plassen ook volge­stort met veront­rei­nigde bagger?


Partij voor de Dieren stelt vragen aan GS na alar­me­rende uitzending Zembla

8 oktober 2019

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Groningen wil achterhalen of het verondiepen van diepe plassen wel voldoende gecontroleerd in onze provincie. Een uitzending van Zembla op 23 september j.l. toonde dat in veel voormalige zandwinplassen sterk verontreinigde grond en bagger wordt gestort. De oevers liggen vol met piepschuim, asbest, plastic en zelfs accu’s, en het water raakt chemisch verontreinigd met onder andere arseen. Veel van deze plassen worden gebruikt voor waterrecreatie en zijn belangrijke natuurgebiedjes. In Groningen worden momenteel ook enkele plassen verondiept, zoals het Ceresmeer bij Stadskanaal en de plas Trimunt bij Marum.

Al in 2009 ontstond veel maatschappelijke onrust over vervuiling van voormalige zandwinplassen, waarna het Rijk met aanvullende gedragsregels kwam. Tien jaar later blijkt dat de situatie niet verbeterd is, maar enorm verslechterd. Er is een grootschalige internationale handel in vervuilde grond ontstaan en de Nederlandse natuur dient als afvalput. De grond wordt onder meer gebruikt om diepe plassen op te vullen, zodat ze geschikt worden voor recreatie en omvorming tot natuurgebied. Fractievoorzitter Ankie Voerman wil van het College weten of ook plassen in Groningen worden misbruikt om vervuilde bagger te laten verdwijnen. “De Groninger natuur is geen vuilstortplaats – veel geld en moeite steken in natuurherstel en zwemwaterkwaliteit en tegelijkertijd willens en wetens het watermilieu vervuilen is niet uit te leggen. Wij hopen dat de provincie ons kan geruststellen over bijvoorbeeld de demping van het Ceresmeer, waar toestemming is verleend voor het storten van aanzienlijk verontreinigde bagger. Weet de provincie wel precies wat daar gestort wordt, en hoe en door wie wordt het water gecontroleerd?” Het Ceresmeer is zeer sterk verontreinigd door vroegere dumpingen van afval van Philips, en wordt nu gedempt bij wijze van sanering. Dat dit ‘saneren’ gebeurt met eveneens vervuilde grond is verbazingwekkend, aldus Voerman.

De Partij voor de Dieren wil van het College weten of de nu geldende regelgeving, die veel ruimte laat voor gesjoemel met vervuilde grond, de Groninger natuur en volksgezondheid wel afdoende beschermt. Ook dringt zij aan op aanvullende provinciale eisen en onafhankelijke monitoring van de waterkwaliteit. Daarnaast vraagt de fractie of in de nabije toekomst meer plassen worden verondiept, en of deze ook opgevuld zouden worden als er géén sprake was van slib dat bedrijven kwijt moeten.

U kunt de vragen hier inzien.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: gemeente Midden-Groningen handelde onzorgvuldig bij kap bomen Oosterpark

De gemeente Midden-Groningen heeft voor het herstelplan Oosterpark in Hoogezand onvoldoende onderzocht of er beschermde diers...

Lees verder

Meldpunt Jachtincidenten voor misstanden rondom de jacht

De Partij voor de Dieren Groningen beheert ook dit jaar weer het Meldpunt Jachtincidenten. Bij het meldpunt kunnen misstanden...

Lees verder