PvdD: neem geen risico's met vervuilde grond


30 januari 2018

De Partij voor de Dieren deelt de zorgen die de omwonenden van het voormalig NoordNed terrein in Winschoten en de vuilstort in Woltersum hebben. Op beide locaties is sprake van zwaar vervuilde grond. In de afgedekte voormalig vuilstort van Woltersum mengt het chemische afval zich al met het grondwater. Toch wordt ook in Winschoten weer gekozen voor afdekken met slib in plaats van afvoeren en reinigen van de grond. De partij wil dat de veiligheid van mens, dier en milieu voorop staat en stelt vandaag vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

De Partij voor de Dieren wil van het College weten of er inmiddels duidelijkheid is over wat er precies weglekt in Woltersum. Ook vraagt zij hoe lekkages in Winschoten voorkomen kunnen worden. Statenlid Ankie Voerman: “In dit soort situaties moet ten allen tijde het voorzorgsprincipe in acht worden genomen. Wie garandeert dat kinderen straks veilig kunnen spelen in het park dat op de gifbelt in Winschoten wordt aangelegd? Hoe kan het dat niemand zicht heeft op wat er precies weglekt in Woltersum? Wordt er nu versneld gehandeld na alle alarmerende berichten?”.

Mogelijk spelen financiële overwegingen een rol bij de keus voor afdekken in plaats van afvoeren. De Partij voor de Dieren meent dat bij twijfel geld geen rol zou mogen spelen. Bij ernstige chemische vervuiling moet er altijd gekozen worden voor afgraven en reiniging van de grond.