Provincie gaat deelnemen aan Week zonder Vlees na oproep Partij voor de Dieren


Mogelijk ook invoering 'Carnivoor? Geef het door!'

15 maart 2019

Het provinciebestuur heeft besloten om volgend jaar aan te sluiten bij de Nationale Week zonder Vlees. Ook wordt onderzocht of het concept ‘Carnivoor geef het door’ ingevoerd kan worden in de catering en kantine van het provinciehuis. GS antwoordde dit op schrifelijke vragen van de Partij voor de Dieren.

De fractie is erg blij met het antwoord van de provincie. Om de eiwittransitie in gang te zetten zijn alle inspanningen welkom. Eerder deze week nam Provinciale Staten al een motie aan die het College oproept om te inventariseren op welke wijze de eiwittransitie in Groningen versneld kan worden, en welke beleidsaanpassingen daarvoor nodig zijn.

Gerelateerd nieuws

Drie moties PvdD aangenomen bij bespreking ontwerp Klimaatakkoord

Provinciale Staten debatteerde vandaag over het provinciale vervolg op het verschijnen van het ontwerp Klimaatakkoord. De Par...

Lees verder

PvdD: hub-strategie is mislukt, geen provinciaal geld meer naar vliegveld Eelde

De provincie Groningen moet de eerder toegezegde bedragen niet investeren in Eelde, onder andere omdat de hub-strategie falie...

Lees verder