Maak werk van ener­gie­tran­sitie


11 februari 2015


De Partij voor de Dieren wil dat Groningen fossielvrij is in 2050. Daarom dient de partij vandaag bij het statendebat over de gaswinning een motie in waarin het college wordt opgeroepen de ambitie uit te spreken in 2050 onafhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Deze ambitie zou in het provinciale energiebeleid stapsgewijs uitgewerkt moeten worden tot concrete stappen. Daarnaast wil de partij dat er jaarlijks een vaste bijdrage uit de aardgasbaten ten gunste van het toekomstfonds vloeit, om de energietransitie te bespoedigen. Een snelle energietransitie verkleint de binnenlandse afhankelijkheid van gas en is zodoende in het belang van de veiligheid van de Groningers. Voorts vindt de partij dat de gaswinning niet alleen in 2015 maximaal 30 miljard kuub mag bedragen, maar ook in de jaren daarna. De partij zal hiervoor morgen ook twee moties indienen.

Bekijk hier de moties:

Motie fossielvrij in 2050

Motie maximaal 30 miljard kuub in 2015

Motie financiering energietransitie uit aardgasbaten