Groningen zet in op fossiel­vrije provincie in 2050


11 februari 2015

Provinciale Staten van Groningen hebben ingestemd met een motie van de Partij voor de Dieren om te streven naar onafhankelijkheid van fossiele grondstoffen in 2050. De overgang op volledig duurzame energiebronnen krijgt hierdoor een flinke impuls.

Gebruik van fossiele grondstoffen is bron van mondiale milieuschade en onomkeerbare klimaatverandering. De Partij voor de Dieren wil een zeer snelle energietransitie om een schone, veilige en toekomstbestendige samenleving mogelijk te maken. Een spoedige omschakeling op duurzame energie betekent bovendien een einde aan de aardbevingsproblematiek.

Statenlid Kirsten de Wrede: “De urgentie om echt werk te maken van een transitie naar schone energie ontbreekt helaas. Wij hopen dat de nu uitgesproken ambitie de vrijblijvendheid van het huidige beleid afhaalt. Er moeten concrete stappen en termijndoelen worden afgesproken.”