Partij voor de Dieren wil einde aan uitzetten karpers


23 februari 2015

De Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen wil een einde aan de praktijken van Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe wat betreft het uitzetten van karpers. In dit kader heeft de fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. De partij vraagt zich af of de provincie toestemming heeft verleend voor recente uitzettingen.

Onlangs werden honderden karpers uitgezet in de provincie Groningen. Aanleiding was een 'tekort' aan karpers, omdat die zich in onze wateren amper kunnen voortplanten. Statenlid Kirsten de Wrede vindt het een rare zaak. De Wrede: “Wij vinden het moreel onwenselijk om dieren in kisten naar een vijver te slepen alleen om ze er voor de lol weer uit te kunnen trekken. Daarnaast zijn karpers eigenlijk exoten die het water vertroebelen en zo de waterkwaliteit schaden, met gevolgen voor allerlei andere dieren en planten. Deze karpers horen hier gewoon niet thuis”.

De partij vraagt aan het college onder andere of zij bekend is met de mogelijk nadelige ecologische effecten van het uitzetten van karpers en hoe zij deze beoordeelt in onze provincie. Daarnaast wil de partij van de provincie weten of er overleg is geweest over het “Karperproject”, waarbij karpers in kanalen zijn uitgezet. Via de kanalen kunnen de karpers ecologisch kwetsbare wateren bereiken. Ook wil de partij een visie op het uitzetten van karpers in het licht van het exotenbeleid.