Finan­ciering ener­gie­tran­sitie uit aard­gas­baten


11 februari 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Het toekomstfonds aangevuld zou gaan worden met meevallers uit de aardgasbaten;
- Dat de kans op meevallers uit aardgasbaten zeer klein is gezien de recente ontwikkelingen;
- De resterende aardgasbaten naar schatting zo’n 120 miljard bedragen;

Overwegende dat:

- Met de huidige constructie van het toekomstfonds de kans bestaat dat er geen of weinig nieuwe middelen in het fonds vloeien;
- Mede hierdoor de toekomst van de energietransitie in gevaar komt;
- Dat het toekomstfonds gebaat is bij een vaste bijdrage uit de aardgasbaten, onafhankelijk van meevallers en aardgasprijzen;
- Dat een snelle energietransitie in Nederland de binnenlandse afhankelijkheid van gas verkleint;
- Dat een snelle energietransitie in het belang is van de veiligheid van de bewoners van Groningen;

Roepen het college op:

1. Bij het Rijk aan te dringen op een vaste jaarlijkse bijdrage uit de aardgasbaten ten gunste van het toekomstfonds.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer