Maximaal 30 miljard m3 gaswinning in heel 2015


11 februari 2015

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- Gaswinning leidt tot aardbevingen, aanzienlijke schade en gevaarlijke situaties voor mens, dier en milieu in de provincie Groningen;
- In het recente Gaswinningsbesluit van minister Kamp is voorzien in de reductie van de hoeveelheid te winnen aardgas in de provincie Groningen van 42,5 miljard m3 in 2014 naar 39,4 miljard m3 in 2015;
- Op 9 februari 2015 minister Kamp heeft besloten voor het eerste half jaar van 2015 de gasproductie terug te schroeven naar 16,5 miljard m3;
- Minister Kamp heeft aangegeven om in juli 2015 te beslissen hoeveel gas er in de tweede helft van 2015 mag worden opgepompt;
- Er een direct verband bestaat tussen de hoeveelheid gewonnen aardgas en de frequentie en zwaarte van aardbevingen in het gebied als gevolg daarvan;

Overwegende dat:

- Uit het recente Gaswinningsbesluit van de minister en de daarop volgende aankondiging van slechts een kortstondige reductie van de hoeveelheid te winnen aardgas in het eerste halfjaar van 2015, blijkt dat er nog steeds geen of te weinig aandacht is voor de veiligheid van de inwoners van Groningen;
- Voor het Provinciaal bestuur altijd het uitgangspunt moet zijn dat de veiligheid van de inwoners van de provincie boven economisch gewin gaat;
- Het vertrouwen op een goede afloop van de aardbevingsproblematiek onder de inwoners van het aardbevingsgebied inmiddels minimaal is;
- Een gaswinningsbesluit niet slechts voor een periode van een halfjaar moet worden vastgesteld, omdat dit alleen maar bijdraagt aan de onzekerheid voor de getroffen inwoners;
- Het SodM heeft aangegeven dat een jaarlijkse gasproductie van 30 miljard m3 aardgas de kans op aardbevingen in het getroffen gebied aanzienlijk beperkt;

Roepen het college op:

1. Zich niet neer te leggen bij slechts een tijdelijke verlaging van de aardgaswinning voor het eerste halfjaar van 2015;
2. Alle mogelijke middelen die de provincie heeft in te zetten om het Gaswinningsbesluit in deze vorm tegen te houden;
3. Zich tot het uiterste in te spannen om een maximum hoeveelheid van 30 miljard m3 aardgas voor heel 2015 te realiseren;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer