Partij  voor de Dieren: stop zinloze jacht op kolganzen


26 februari 2016


Groningen, 26 februari 2016 – De Partij voor de Dieren wil dat de provincie ophoudt met het doden van kolganzen. Nieuw onderzoek van onder andere SOVON Vogelonderzoek Nederland en de Radboud Universiteit, betaald door de provincies, wijst uit dat dat het verjagen en doden van kolganzen juist alleen maar tot meer landbouwschade leidt.

In 2015 zijn in onze provincie bijna 900 kolganzen zinloos doodgeschoten. Uit dit onderzoek blijkt dat bejaging van de dieren leidt tot een uitgestelde voorjaarstrek en een grotere voedselbehoefte, dus meer schade. Volgens fractievoorzitter Kirsten de Wrede moeten boeren die na dit onderzoek nog steeds besluiten de dieren te laten bejagen daarom niet langer in aanmerking komen voor (volledige) vergoeding van de schade: “Ze dragen dan zelf bij aan hun eigen schade. Het faunafonds zou wel gekke Henkie zijn om deze mensen dan te blijven uitkeren”.

Ook laat het onderzoek zien dat de populatie niet afhankelijk is van afschot in Nederland, maar meer afhankelijk is van verminderd broedsucces in de Russische gebieden. En deze zijn weer afhankelijk van het aantal lemmingen: veel lemmingen leidt ertoe dat ganzen door predatoren met rust worden gelaten. De Wrede wil dat het ganzenbeheer wordt gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De Wrede: “Dit is een meerjarig onderzoek waarin verschillende partijen hebben samengewerkt dat duidelijk laat zien dat afschot niet werkt als middel tot populatiebeheer en juist landbouwschade vergroot. Het college kan dit niet zomaar naast zich neerleggen.”

De partij wil voorts weten hoeveel kolganzen de afgelopen tien jaar zinloos zijn doodgeschoten.

De vragen vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/statenvragen-betreffende-het-zinloos-doden-van-kolganzen