Partij voor de Dieren wil intrekking subsidie voor trans­ferium De Punt


28 juni 2022

Transferium De Punt: nieuwe op- en afritten voor de A28, een parkeerplaats voor honderden auto's, een busstation. Tien jaar geleden zijn de eerste gesprekken gevoerd over de aanleg van dit verkeersknooppunt. In mei 2020 hebben Gedeputeerde Staten van Groningen ingestemd met een subsidie van €5,4 miljoen aan de provincie Drenthe voor het realiseren van het plan. De Statenfracties van de Partij voor de Dieren in Drenthe en Groningen waren en zijn niet gecharmeerd van het plan, dat ten koste gaat van natuur. Inmiddels zijn we vele jaren, een corona-pandemie en stijgende brandstofprijzen verder en zijn de behoeften voor het transferium volledig veranderd. Het nieuwe college van Tynaarlo twijfelt ook over nut en noodzaak van het transferium, en vraagt om nader onderzoek naar natuurschade. Bij de aanleg van een nieuwe afrit A28 gaat onder andere een deel van een waardevol natuurgebied verloren. Door de ontoegankelijkheid is dit nu een geliefd gebied voor otters en bevers.

De Statenfractie Groningen stelt vragen aan het College en wil dat de subsidie wordt ingetrokken en besteed aan andere projecten die het OV en het woon-werkverkeer per fiets ten goede komen.


Gerelateerd nieuws

Provincie moet veel slimmer omgaan met water

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen veel slimmer omgaat met de waterhuishouding. In de eerste maanden van...

Lees verder

Groningen krijgt klimaatbos

De provincie Groningen gaat een klimaatbos aanplanten. Een motie van de Partij voor de Dieren die hiertoe opriep werd aangeno...

Lees verder