Partij voor de Dieren: trek ontheffing muskus­rat­ten­be­strijding in


6 januari 2021

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren roept de provincie op om de ontheffing voor het vangen van muskusratten in te trekken. Bevers en otters lopen het risico gedood te worden in de klemmen die bedoeld zijn voor muskusratten. Waterschap Hunze en Aa’s plaatst jaarlijks duizenden klemmen in natuurgebieden zoals de Onlanden, Drentsche Aa en Hunzedal. Juist in deze gebieden groeit de populatie bevers en otters.

Het is een prachtige ontwikkeling dat deze bijzondere diersoorten zich in Groningen vestigen, en een teken dat het beter gaat met de natuur. Maar in de natuurgebieden waar de bevers en otters wonen, wordt ook intensief op muskusratten gejaagd. Dit gebeurt door middel van klemmen, en met name jonge bevers en otters kunnen gewond of dood in een klem eindigen. In Drenthe is ‘Bikkel de driepootbever’ een voorbeeld van hoe het mis kan gaan, al heeft dit dier het op miraculeuze wijze overleefd. Ook in andere provincies worden otters en bevers in de klemmen aangetroffen.

De Partij voor de Dieren stelt dat de provincie onvoldoende rekening heeft gehouden met de gevaren voor andere dieren bij het verlenen van de ontheffing aan het waterschap. Statenlid Ankie Voerman: “Het wachten is op bever- of otterslachtoffers in Groningen. Het waterschap plaatst willens en wetens klemmen die niet of onvoldoende beveiligd zijn. De Partij voor de Dieren is sowieso tegen het doden van muskusratten, maar als daarbij óók nog beschermde diersoorten worden gevangen, en dus de wet wordt overtreden, moet dat voor de provincie reden zijn om de ontheffing in te trekken.”

De Statenfractie wil onder andere van het College weten of het correct is dat het waterschap onbeveiligde of zelfs wettelijk niet toegestane klemmen gebruikt, en of de provincie daar van op de hoogte was. Ook vraagt zij of de provincie zich wel voldoende rekenschap geeft van de ontwikkelingen in de natuur, waardoor het doden van muskusratten niet meer te verantwoorden is. Momenteel loopt er een juridische procedure, het OM gaat in hoger beroep tegen vrijspraak van het waterschap, omdat het OM meent dat Hunze en Aa’s te weinig voorzorgsmaatregelen neemt om bijvangst te voorkomen.

De Partij voor de Dieren wil overigens dat er een einde komt aan de muskusrattenbestrijding. Meer dan 53.000 muskusratten worden jaarlijks gedood. Ook 14.000 andere dieren vinden onnodig de dood in de klemmen. Soms worden verdrinkingsvallen gebruikt waarin de muskusratten tot wel 8 minuten een gruwelijke doodsstrijd moeten leveren. Het doden van muskusratten is wreed en onnodig. Bovendien kost de bestrijding tientallen miljoenen per jaar. Die middelen kunnen beter worden besteed aan gebiedsgerichte aanpak. In natuurgebieden kan de muskusrat geen kwaad. Dijken bezwijken doorgaans niet door muskusratten. Waar er wel risico's zijn kunnen die in regulier schadeherstel worden meegenomen. Er zijn immers meer gravende dieren, zoals vossen, bevers en honden. Waar echt veiligheidsrisico's zijn door gravende dieren kunnen preventieve maatregelen worden genomen. Die hoeven als langjarige investering niet duurder te zijn dan de bestrijding nu kost.