Partij voor de Dieren mordicus tegen indu­stri­a­li­satie van de Oost­polder


7 november 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het plan van de provincie om het industrieterrein Eemshaven uit te breiden met de Oostpolder van tafel gaat. Omwonenden en andere betrokkenen hebben massaal bezwaar aangetekend tegen dit plan waarbij 600 hectare aan vruchtbare landbouwgrond wordt opgeofferd om grote bedrijven aan te kunnen trekken.

De provincie wil van de Oostpolder ‘het meest spraakmakende industrieterrein’ maken als het gaat om duurzaamheid, biodiversiteit en ruimtelijke inrichting. Om hier invulling aan te geven heeft de provincie zeven ambities geformuleerd, waarbij het belang van omwonenden de hoogste prioriteit zou hebben. ‘Meerwaarde voor wonen’, ‘kansen voor groen’ en ‘optimale ontsluiting’ zijn een paar van de papieren aspiraties. Nu de plannen zich ontvouwen, blijken de zeven ambities weinig om het lijf hebben. Ook het door de provincie veelvuldig aangehaalde lokaal draagvlak en burgerparticipatie is in de praktijk nauwelijks serieus genomen.

Statenlid Ankie Voerman: ‘Omwonenden zien een groot industrieterrein in hun achtertuin, met alle overlast en vernietiging van hun woonomgeving, helemaal niet zitten. Het gaat om een zeer grote ingreep in het Groninger Landschap waar inwoners, landbouw en natuur de prijs voor moeten betalen. De mooie ambities zijn alles behalve geloofwaardig, en de provincie veegt bezwaren en kritische vragen van omwonenden en andere betrokkenen gewiekst van tafel. En blijkbaar wordt burgerparticipatie alleen maar op prijs gesteld als iedereen enthousiast is over de provinciale plannen’.

Er bestaat veel twijfel over nut en noodzaak om van de Oostpolder een industrieterrein te maken. Aanvankelijk was dit volgens de provincie nodig om bijvoorbeeld hyperscale datacenters, automotive-bedrijven of een batterijfabriek aan te kunnen trekken. Inmiddels beweert zij dat de Oostpolder hard nodig is voor het verwerken van op de Noordzee opgewekte windstroom. ‘Geen marktpotentie verliezen’, in provincietaal. De Partij voor de Dieren wil dat de windenergie gebruikt wordt voor de verduurzaming van woningen en al bestaande bedrijven.

Ankie Voerman: ‘Met hoogdravende ambities en slogans probeert de provincie de industrialisatie van de Oostpolder te verkopen als een heel duurzaam en groen plan. Maar niets is minder waar. Zo zijn er bijvoorbeeld nu al concrete plannen om overtollige windstroom ter plekke op de Noordzee om te zetten in waterstof. Daar hebben we echt geen Oostpolder voor nodig.’

Op woensdag 9 november komt dit onderwerp aan de orde in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren zal de provincie in een motie oproepen het industrialisatieplan voor de Oostpolder in te trekken. In plaats hiervan moet de provincie samen met omwonenden, de landbouw en natuurorganisaties plannen ontwikkelen voor de Oostpolder die passen binnen het landschap en een optimale bijdrage leveren aan een duurzame voedselproductie in samenhang met de versterking van natuur en biodiversiteit.

Gerelateerd nieuws

Provincie tolereert te hoge uitstoot kankerverwekkende stoffen door Asfaltcentrale Westerbroek

De provincie weigert het bedrijf Asfalt Productie Westerbroek stil te leggen ondanks te hoge uitstoot van kankerverwekkende s...

Lees verder

Opinie: Een brandschone en zorgeloze mobiliteit in de provincie Groningen: gelooft u het?

De provincie Groningen heeft vlotte tekstschrijvers in dienst. Dat blijkt maar weer eens bij het Programma Mobiliteit. Gedepu...

Lees verder