Partij voor de Dieren: Klimaat biedt kansen voor duur­zamere landbouw Groningen


18 januari 2016

Als totaal van alle maatregelen op het gebied van grondbewerking zou in onze provincie, samen met Drenthe, de meeste winst te behalen zijn van heel Nederland. Deze maatregelen, zoals een hogere grondwaterstand, zijn tevens gunstig voor de biodiversiteit. De partij heeft schriftelijke vragen over deze kwestie gesteld.

Ankie Voerman, statenlid van de Partij voor de Dieren, wijst erop dat met deze maatregelen, die onder andere door de Universiteit van Wageningen worden genoemd, het mes aan twee kanten snijdt. “CO2 beperkende maatregelen zoals het terugdringen van gifstoffen en kunstmest en later maaien in het voorjaar zijn ook goed voor de biodiversiteit. Als we gericht bezig gaan met deze transitie in de akkerbouw, kunnen onze kinderen misschien ook nog genieten van grutto’s en leeuweriken”.

Daarnaast wil Voerman een reactie van het college op het feit dat een inkrimping van de veestapel nodig is, alleen al vanuit het oogpunt van klimaatverandering. Immers, de veestapel is de grootste veroorzaker van broeikasgassen.

Ook meent Voerman dat middels andere vormen van akkerbouw, zoals het verhogen van het grondwater in het Valuta voor Veen project, verkregen vermindering van emissies niet verhandeld zouden moeten worden op de emissiemarkt zoals nu gebeurt. Dan is de winst voor het klimaat immers al weer weg.

De vragen kunt u hier lezen.

Foto: Oostpolder Zuidlaarmeergebied.