Beide moties Partij voor de Dieren aange­nomen in PS-verga­dering van 20 januari 2016


20 januari 2016

De Partij voor de Dieren heeft in de Provinciale Statenvergadering van 20 januari 2016 twee moties ingediend. Beide moties zijn door de Provinciale Staten met een meerderheid van stemmen aangenomen.

De eerste motie betreft het zo snel mogelijk terugbrengen van de aardgaswinning naar een niveau van maximaal 12 miljard kuub per jaar, een niveau dat door SodM acceptabel wordt geacht uit het oogpunt van veiligheid . Deze motie vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-gaswinning-reduceren-tot-12-miljard-kuub-jaar

De tweede motie vestigt de nadruk erop dat het importeren van gas uit het buitenland om de afgenomen gasproductie te compenseren, slechts een tijdelijke maatregel mag zijn, en dat het zaak is om zo snel mogelijk te gaan voor energiebesparende maatregelen en de energie-transitie naar duurzame vormen van energie. Deze motie vindt u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-versnelde-energietransitie