Geen ganzen­jacht in Groningen voor buiten­landse toeristen


23 december 2015

Groningen, 23 december 2015 – De Partij voor de Dieren wil van het college weten of buitenlandse jagers ook in Groningen voor de lol onbeperkt ganzen mogen schieten, als onderdeel van een vakantietripje. Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, wil weten of Groningse faunabeheer eenheden hierbij betrokken zijn en heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

De Wrede vindt dat dergelijke jachtreisjes zo snel mogelijk verboden moet worden. “Veel mensen op het platteland vrezen het jachtseizoen met alle geknal, vluchtende dieren en groepen schietgrage mannen in het veld. Nu komen daar ook nog eens buitenlandse toeristen bij”. Het Amerikaanse bedrijf GetDucks.com biedt dergelijke reizen aan, waarbij onder het mom van provinciale ontheffingen in het kader van de beheerjacht naar believen geschoten kan worden.

De partij wil ook informatie over het schieten of verjagen van ganzen in Natura 2000 gebieden. De Raad van State oordeelde begin december dat het Overijsselse college ten onrechte alleen een ontheffing op de Flora- en Faunawet had afgegeven, terwijl er ook een Natuurbeschermingswet vergunning nodig was. Jagen veroorzaakt voor alle dieren grote onrust, is zodoende een aantasting van natuurgebieden en mag daarom niet zomaar plaatsvinden in beschermde Natura 2000 gebieden. Dit zou ook voor de provincie Groningen kunnen betekenen dat een Natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd moet worden bij de jacht op ganzen in Natura 2000 gebieden.

Vragen: https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-ganzenjachttoerisme-en-natura2000-gebieden