Partij voor de Dieren: Geen woorden maar daden bij aanpak water­pro­blemen


18 maart 2024

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Groningen nu eindelijk eens concrete maatregelen gaat nemen om de waterproblemen aan te pakken. Al vele jaren is duidelijk wat hiervoor nodig is. Maar om de landbouwsector te vriend te houden, blijft de provincie maar om de hete brij heenlopen en komen we geen stap verder.

Al decennialang lang is duidelijk, dat er teveel meststoffen uit de landbouw in het (grond)water terecht komen. Hierdoor zal Groningen niet op tijd (in 2027) de EU-doelstellingen voor de waterkwaliteit halen.

Om te voorkomen dat boeren na een regenperiode een tijdje niet met hun zware machines het land op kunnen, wordt het (grond)waterpeil kunstmatig laag gehouden. Zogenaamd ‘overtollig’ water wordt zo snel mogelijk afgevoerd naar zee. Dit is nogal dom, want dit leidt tot verdroging, veenoxidatie (met als gevolg een hoge CO2-uitstoot), bodeminklinking en bodemdaling. Door het lage (grond)waterpeil zal een groot deel van de provincie vroeg of laat te maken krijgen met zware funderingsschade.

Stijn ten Hoeve: ‘Voor de aanpak van de waterproblemen, is vooral politieke moed en wil nodig. We moeten volledig inzetten op een landbouw in harmonie met natuur en milieu in plaats van een landbouw die de waterhuishouding c.a. volledig naar z’n eigen hand wil zetten en het milieu belast met een hoge uitstoot van meststoffen en landbouwgif’.

Zowel het Rijk als de provincie hebben een aantal jaren geleden als leidend principe vastgelegd, dat ‘water en bodem sturend moeten zijn’. Als dit principe serieus wordt genomen, dan zal de landbouw zich dus moeten aanpassen. Hoe simpel kan het zijn? Maar de provincie durft deze conclusie niet te trekken, omdat ze bang is de landbouwlobby tegen zich in het harnas te jagen. En zo blijven we maar voortmodderen.

Op woensdag 20 maart komt dit onderwerp aan de orde in Provinciale Staten. Met de motie ‘Geen woorden maar daden’ roept de Partij voor de Dieren de provincie Groningen op om nog dit jaar concrete (nood)maatregelen uit te werken om te laten zien dat het echt menens is om de EU-waterkwaliteitsdoelen 2027 te halen alsook om het (grond)waterpeil substantieel te verhogen om verdere verdroging, veenoxidatie en bodeminklinking en -daling te voorkomen.Gerelateerd nieuws

Burger betaalt voor giftige lozingen Waddenzee

“Burger sponsort smeerpijp,” zo kopte Dagblad van het Noorden vorige week zaterdag. Vijf bedrijven* lozen via de zogenaamde V...

Lees verder