Partij voor de Dieren vraagt om meer wild uitstap plaatsen


Voorkom verdrin­kingsdood dieren in provin­ciale vaarwegen

10 september 2019

De Statenfractie stelt vandaag vragen aan het College van GS over de aanleg van meer wild uitstap plaatsen (WUP's) in de door de provincie beheerde vaarwegen. Aanleiding is de verdrinking van reeën in het A.G. Wildervanckkanaal bij Veendam. Het kanaal, dat ingeklemd ligt tussen N33 en een industriegebied, heeft aan de ene zijde damwanden en aan de andere zijde een oever van stortblokken die blijkbaar voor te water geraakte dieren een onneembare hindernis is. Oplettende omwonenden attendeerden de fractie toen er weer dode reeën in het water dreven, en melden dat hier vaker dieren verdrinken. Ankie Voerman: "Het is duidelijk dat er in dit kanaal één of meerdere uitstapplaatsen aangelegd moeten worden. In de omgeving zitten veel reeën. Wat ons betreft wordt er opnieuw geinventariseerd waar in de provincie nog meer WUP's moeten worden aangelegd. Niet wachten tot er groot onderhoud aan de kadewanden wordt gedaan, maar op alle locaties waar dieren er niet uit kunnen klimmen meteen maatregelen nemen."