Partij voor de Dieren: bescherm duurzame vezel­hen­nep­teelt tegen nieuwe land­bouw­regels


19 mei 2022

Groningen bezit het grootste areaal vezelhennep van Nederland. Door veranderende nationale regelgeving, ingegeven door het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, dreigen de telers hun subsidie kwijt te raken en moeten ze voldoen aan strengere oogstregels. De Partij voor de Dieren vraagt het College van GS om samen met betrokken gemeenten en de provincies Friesland en Drenthe bij minister Staghouwer te pleiten voor aanpassing van de regels en toekenning van vergroeningsbetalingen.

Statenlid Ankie Voerman reageert geschokt op de dreigende wolk die vanuit Den Haag komt aandrijven: ‘Vezelhennep is een gewas dat je moet omarmen. We staan aan het begin van een enorme landbouwtransitie, en voor grote uitdagingen om milieuvriendelijk te bouwen. Nu hebben we eindelijk een duurzaam gewas dat kan bijdragen aan het oplossen van milieu- en klimaatproblemen, en dat past binnen natuurinclusieve landbouw. Onze oud-gedeputeerde zou beter moeten weten dan de teelt van dit nuttige plantje de nek om te draaien.’

Verbouwen van vezelhennep is milieuvriendelijke en klimaatpositief. Er is geen kunstmest of bestrijdingsmiddel nodig, en het wortelstelsel van de plant verbetert de bodemstructuur. Een hectare hennep neemt drie keer zoveel CO₂ dan een productiebos, en de produkten, zoals hennepisolatie en – beton slaan langdurig CO2 op. Ook heeft het gewas weinig water nodig. De PvdD fractie in de Tweede Kamer dient vandaag een motie in om de vezelhennep op te laten nemen in de ecoregeling.