PvdD: Vragen over de procedure bij uitbreiding varkens­hou­derij te Harpel


30 januari 2016


Groningen - 30 januari 2016 - De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de mogelijke uitbreiding van een varkenshouderij in Harpel (Gemeente Vlagtwedde) aan de Wijnbossenweg 3. Naast meer dierenleed, zijn er veel vragen rond de procedure op grond waarvan het college van de gemeente Vlagtwedde vergunning wil verlenen en een verzoek heeft ingediend bij de Provincie Groningen voor een verklaring van geen bedenkingen.

Zo blijken er twee verschillende versies van het bestemmingsplan in de omloop te zijn. Ook is het volgens de partij maar de vraag of de uitbreiding valt onder het door de provincie ingestelde overgangsrecht.

Statenlid Ankie Voerman: "Op 24 december is een verklaring van geen bedenkingen aangevraagd bij de Provincie Groningen door een medewerker van de afdeling Ruimte van de gemeente Vlagtwedde. Het overgangsrecht liep op 31 december 2015 af. B&W van de gemeente Vlagtwedde heeft pas op 19 januari 2016 een besluit genomen. We vragen ons daarom af of hier het overgangsrecht nog van toepassing is."

Ook is er een probleem met het bestemmingsplan van het gebied. Volgens de papieren versie van het bestemmingsplan is er uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk, maar volgens de voor het publiek toegankelijke digitale versie, blijkt uitbreiding niet mogelijk te zijn. Voerman: "Omwonenden moeten kunnen bouwen op een versie van het bestemmingsplan dat voor hen toegankelijk is en niet achteraf te horen krijgen dat er een papieren versie bestaat, die het tegenovergestelde mogelijk maakt."

Volgens Voerman lijken de door B&W aangehaalde keukentafelgesprekken geen relatie te hebben met het huidige plan en is het volgens haar ook hier weer de vraag of het bedoelde overgangsrecht dan nog wel van toepassing is.

De Partij voor de Dieren heeft over deze gang van zaken vragen gesteld aan het college van GS met het verzoek de gang van zaken goed te onderzoeken, alvorens een eventuele verklaring van geen bedenkingen af te geven.

https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-de-uitbreiding-van-een-varkenshouderij-in-harpel