Meldpunt jach­tin­ci­denten Groningen weer actueel


16 februari 2017

De Partij voor de Dieren heeft een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven geroepen, waar u ook dit jaar weer jachtincidenten kunt melden. Bent u getuige van een jachtincident, ondervindt u overlast door jagers of wilt u een jachthut melden? Stuur een mail naar groningen@partijvoordedieren.nl

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op mogelijke misstanden te melden en zo nodig ook aangifte te doen bij de politie. Goede, herleidbare informatie over het incident is bij een melding belangrijk: locatie, tijd, eventuele kentekens en/of digitale foto’s. U kunt een beschrijving van wat er is gebeurd e-mailen naar de Partij voor de Dieren afdeling Groningen, via het e-mailadres groningen@partijvoordedieren.nl Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Groningen ervoor staat en blijven aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie en het Rijk.

Wat kunt u melden?
Bij het Meldpunt Jachtincidenten Groningen kunt u alle mogelijke misstanden rondom de jacht melden. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Jagen buiten het jachtseizoen. Het jachtseizoen is van 15 oktober tot en met 31 januari voor de fazantenhaan, van 15 oktober tot en met 31 december voor de fazantenhen, van 15 oktober tot en met 31 december voor de haas, van 15 oktober tot en met 31 januari voor de houtduif; van 15 augustus tot en met 31 januari voor het konijn; en van 15 augustus tot en met 31 januari voor de wilde eend;
  • Jagen buiten de periode van zonsopkomst tot zonsondergang (wilde eend mag half uur eerder en tot half uur later);
  • Jagen op andere dan de vrijgestelde diersoorten: haas, fazant, houtduif, wilde eend en konijn (Nb.: Met een ontheffing van de provincie of, in sommige gevallen, een vrijstelling, mag volgens de voorwaarden daarvan, mogelijk jaarrond, onder de noemer 'schadebestrijding', ook op andere diersoorten geschoten worden, zoals ganzen, vossen en reeen. De jager moet echter kunnen aantonen dat hij toestemming heeft);
  • Het veroorzaken van gevaarlijke situaties voor mens en dier, jagen vlakbij wegen;
  • Onnodig laten lijden van dieren;
  • Plaatsing van een jachthut.

Verder heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden of uw aanwezigheid. Ook als u zich door het gedrag van de jager geïntimideerd voelt, kunt u dat melden.

TIPS BIJ DE MELDING
1. Wat heeft er plaats gevonden?
2. Waar heeft het incident plaats gevonden?
3. Datum en tijd.
5. Heeft u foto's gemaakt (graag meesturen als dat mogelijk is).
6. Doe aangifte bij de politie.

7. Meld het incident via de website van de provincie: https://fd9.formdesk.com/provinciegroningen/pg_web_milieuklachtmelden

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten worden. Een zekere mate van overlast moeten we accepteren. Door het steeds verder uitdijen van steden, industriegebieden, landbouw en wegennet, hebben dieren veel minder leefruimte gekregen. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd onder het mom van schadebestrijding. Of erger nog: voor het plezier. De Partij voor de Dieren moet vooralsnog accepteren dat er gejaagd mag worden, maar zet zich maximaal in voor een beeindiging van de jacht. In de tussentijd kunnen we er in ieder geval op toezien dat jacht zoveel mogelijk volgens de regels gebeurt. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk.

Vergeten dierenleed
In Nederland worden jaarlijks twee miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers “naar de eeuwige jachtvelden” geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans, zijn vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn. Een wrede verspilling van leven. Bovendien is het de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen.