14 december actie tegen zout­winning bij provin­ciehuis


College van GS ontvangt ‘Gepe­perde rekening’

13 december 2022

Op woensdag 14 december wordt tussen 08:30 en 09:30 voor het provinciehuis actie gevoerd tegen zoutwinning. Rond 09:00 krijgt het College van Gedeputeerde Staten een ‘Gepeperde rekening’ aangeboden, met daarop de negatieve gevolgen en kosten van jarenlange zoutwinning en gestapelde mijnbouw. Bij de ludieke activiteit ‘How low can you go?’ kunnen Gedeputeerden en Statenleden aan den lijve de bodemdaling door zoutwinning ondervinden. Inwoners van het zoutwinningsgebied willen dat het College van Gedeputeerde Staten hun veiligheid centraal stelt en zich steviger verzet tegen deze vorm van mijnbouw.

De actie wordt georganiseerd door de Statenfracties van de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren. De partijen constateren dat zoutwinning en gestapelde mijnbouw, in tegenstelling tot de gaswinning, niet goed genoeg op het netvlies van het College staan. Zij hebben het onderwerp voor een debat in de Statenvergadering geagendeerd.

SP fractievoorzitter Agnes Bakker: “Al jarenlang strijden gedupeerde inwoners van onze provincie voor hun rechten, waarbij ze niet worden gehoord. Zo wordt in Veendam een bodemdaling verwacht van tot wel 1.20 meter! Incidenten worden niet serieus genomen, zoals lekkages van diesel en trillingen in zoutcavernes. Schade verhalen is zeer moeilijk. Net als bij de gaswinning hebben omwonenden ook hier scheuren in hun huizen en in hun ziel. “

PvdD fractievoorzitter Ankie Voerman: “Is het wellicht eigenbelang dat de provincie de zoutwinning in stand houdt? Zoutwinning lijkt immers een heilig huisje te zijn, waarbij financieel gewin belangrijker lijkt dan veiligheid en welbevinden van inwoners! Wanneer kiest het college van Gedeputeerde Staten van Groningen er eindelijk voor de belangen van mensen? Heeft de provincie niet genoeg geleerd van alle problematiek rondom de gaswinning?!”

Gerelateerd nieuws

Meldpunt vuurwerkoverlast

Om in kaart te brengen waar de overlast ervaren wordt in onze provincie, lanceert de Partij voor de Dieren een meldpunt! U ku...

Lees verder

Geen nieuwe bedrijventerreinen in A7 / N33 regio!

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een stop op nieuwe bedrijventerreinen in Oost-Groningen. De provincie is va...

Lees verder