Meldpunt vuur­werk­overlast


Help mee om vuur­werk­overlast in kaart te brengen!

30 november 2022

Om in kaart te brengen waar de overlast ervaren wordt in onze provincie, lanceert de Partij voor de Dieren een meldpunt! U kunt hier melding maken van allerhande vormen van vuurwerkoverlast voor mens en dier. Indien u zich in een acute onveilige situatie bevindt, schakel dan de hulpdiensten in.

De Partij voor de Dieren wil dat er een vuurwerkverbod komt. Vuurwerk veroorzaakt bij veel dieren en mensen angst en stress. Elke jaarwisseling lopen honderden mensen letsel op, meestal door legaal vuurwerk. Ongeveer de helft van de slachtoffers zijn toevallige voorbijgangers. Vuurwerk bevat zware metalen en andere giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na iedere jaarwisseling moet zo’n drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Al deze schade, overlast en vervuiling kost de samenleving ook nog eens veel geld. Tradities zijn waardevol, maar het gaat te ver als mensen of dieren eronder lijden. In het belang van dieren, natuur en milieu én onze eigen veiligheid willen we de traditie omvormen naar professionele vuurwerkshows of lichtshows.

In Groningen geldt momenteel nog in geen enkele gemeente een vuurwerkverbod. De provincie neemt niet duidelijk stelling in tegen vuurwerk. Statenlid Ankie Voerman stelt dat de provincie juist in dit debat op moet komen voor onze inwoners en leefomgeving: “De laatste dagen van het jaar verandert ook Groningen in een waar oorlogsgebied met alle gevaren en schade die daarbij hoort. De provinciale overheid kijkt stilzwijgend toe. Wij vragen een actieve inzet om datgene waarvoor zij medeverantwoordelijkheid draagt te beschermen.”

Rondom de jaarwisseling vallen er naast menselijke ook dierlijke slachtoffers. In Groningen stapelen de treurige verhalen zich op over weggelopen, verongelukte en getraumatiseerde huis- en weidedieren. De gevolgen voor dieren in het wild zijn minder zichtbaar, maar niet minder ernstig. Vogels en reeën worden verjaagd tijdens hun rustperiode, raken door stress volledig gedesoriënteerd en vliegen of lopen zichzelf dood. Egels, vleermuizen en andere winterslapers worden gewekt en verjaagd, en sterven vervolgens de hongerdood. Onderzoek toont aan dat er permanente negatieve effecten optreden voor diverse vogelpopulaties in natuurgebieden.

De provincie werkt hard om de milieukwaliteit in Groningen te verbeteren, maar de ernstige milieuvervuiling door vuurwerk is daarbij niet of nauwelijks in beeld. Rond Oud en Nieuw daalt een deken van schadelijke zware metalen zoals koper, barium, strontium en antimoon neer op natuurgebieden en die stoffen komen uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Er treedt een hoge fijnstofpiek op, vuurwerk is inmiddels verantwoordelijk voor 1% van de jaarlijkse fijnstofuitstoot. Er belanden miljoenen stukjes plastic uit onder andere knetterballen in de natuur. Natuur en milieu worden elk jaar zwaarder belast, en de provincie en gemeenten moeten het vervolgens weer proberen te repareren. Een zeer onwenselijke situatie, volgens Voerman.Gerelateerd nieuws

Zout, we dienen een gepeperde rekening in!

In december staat de zoutwinning op de agenda van de Provinciale Staten. De fracties van de Socialistische Partij en de Parti...

Lees verder

14 december actie tegen zoutwinning bij provinciehuis

Op woensdag 14 december wordt tussen 08:30 en 09:30 voor het provinciehuis actie gevoerd tegen zoutwinning. Rond 09:00 krijgt...

Lees verder