Geen nieuwe bedrij­ven­ter­reinen in A7 / N33 regio!


PvdD: Stop op verdere indu­stri­a­li­satie en verdozing in Oost-Groningen

14 december 2022

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil een stop op nieuwe bedrijventerreinen in Oost-Groningen. De provincie is van plan om met nieuwe terreinen grote bedrijven van elders naar de A7/N33 regio te lokken, waaronder XXL-bedrijven die per vestiging meer dan 20 hectare aan grond nodig hebben. De voornemens van de provincie hebben honderden inspraakreacties opgeleverd. Bij inwoners van het gebied is geen enkel draagvlak voor verdere industrialisatie en verdozing.

Volgens de provincie hebben multinationals in de sectoren automotive, batterijfabricage en datacenters belangstelling getoond voor Oost-Groningen als potentiële vestigingsplaats. In eerste instantie wilde de provincie voor dergelijke XXL-bedrijven locaties inrichten nabij Westerlee/Scheemda en in de Tussenklappenpolder. Onder druk van massieve weerstand vanuit de regio ziet de provincie bij nader inzien af van deze locaties. Maar in plaats hiervan heeft de provincie haar oog laten vallen op de Eekerpolder als mogelijke vestigingsplaats voor deze megabedrijven.

Statenlid Ankie Voerman: ‘De Partij voor de Dieren staat volledig achter de wens van insprekers, hun zorgen zijn zeer terecht. Ook de politiek moet dergelijke megabedrijven hier niet willen. In plaats van een verdere verkwanseling van het open Groninger landschap moet de provincie zich volledig richten op het opknappen en verduurzamen van bestaande bedrijventerreinen’.

Met het oog op de toekomst is het meer dan ooit noodzakelijk om heel zuinig om te gaan met de beschikbare ruimte in onze provincie. Voerman: ‘Vruchtbare landbouwgrond moet beschikbaar blijven voor duurzame voedselvoorziening. Bestaande bedrijventerreinen verdienen steun om te vergroenen. Op deze wijze kunnen we de sociaal-economische structuur van Oost-Groningen versterken, toekomstbestendig maken én het open Groninger landschap maximaal beschermen.’

Op woensdag 14 december komt dit onderwerp aan de orde in Provinciale Staten. De Partij voor de Dieren zal de provincie in drie moties oproepen om de plannen aan te passen. Ten eerste: geen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen, maar bestaande terreinen opknappen en verduurzamen. Ten tweede: de provincie moet maximale steun verlenen aan het plan van LTO Noord voor een duurzame voedselproductie en -verwerking in Oost-Groningen. Ten derde: de provincie moet haar taak voor bescherming van akkervogels serieus nemen en in leefgebieden van deze kwetsbare soorten geen bebouwing toestaan.

Gerelateerd nieuws

14 december actie tegen zoutwinning bij provinciehuis

Op woensdag 14 december wordt tussen 08:30 en 09:30 voor het provinciehuis actie gevoerd tegen zoutwinning. Rond 09:00 krijgt...

Lees verder

'Gepeperde rekening' voor zoutwinning aangeboden aan gedeputeerde Van Hoorn

De 'Gepeperde rekening' voor de zoutwinning is vanochtend aangeboden aan gedeputeerde Melissa van Hoorn. Inwoners van het zou...

Lees verder