Motie snelle toepassing zwarte wiek


29 juni 2022

Betreft :

Snelle toepassing zwarte wiek

Datum PS :

29 juni 2022

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen:

Constaterende dat:

  • In Noorwegen vastgesteld is dat het gebruik van een zwarte wiek veel vogelslachtoffers voorkomt;
  • onlangs een onderzoek is gestart waarbij zeven windmolens in Eemshaven een zwarte wiek krijgen;
  • de uitkomsten van dit onderzoek eind 2024 verwacht worden;

Overwegende dat:

  • Zeer aannemelijk is dat zwarte wieken ook in Nederland functioneel zijn;
  • de uitkomsten van het zwarte wiek onderzoek in Eemshaven nog jaren op zich laten wachten;
  • een zwarte wiek een relatief eenvoudige ingreep betreft die met weinig extra budget te realiseren is;
  • de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming kan geven voor het afwijken van de gangbare witte wieken;

Verzoeken het College:

  • Alles in het werk te stellen om toepassing van een zwarte wiek zo snel mogelijk in te voeren en daartoe nu al voorbereidingen te treffen, te weten:
  • 1. het Rijk te verzoeken om bij de ILT aan te dringen op directe toestemming voor zwarte wieken bij een positieve uitslag van het onderzoek in de Eemshaven;

2. en nu al een zwarte wiek als voorwaarde op te nemen bij provinciale besluiten over windturbines, onder voorbehoud van een positief resultaat van het onderzoek en toestemming van de ILT;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer