Motie kool­stof­schuld RWE


27 mei 2020

Betreft :

Koolstofschuld RWE

Datum PS :

27 mei 2020

Onderwerp :

Brief M.e.r. RWE verhogen aandeel biomassa

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering digitaal bijeen;

Constaterende dat:

  • RWE het aandeel bijstook biomassa wil verhogen naar 30%;
  • de biomassa voornamelijk afkomstig is uit bossen in Noord-Amerika en de Baltische Staten;
  • dat ter plaatse een enorm verlies aan bos en biodiversiteit tot gevolg heeft;

Overwegende dat

  • Verbranden van hout en houtpellets een koolstofschuld oplevert;
  • deze koolstofschuld pas na 80 jaar weer volledig ‘ingelost’ is door de opnamecapaciteit van aangeplante bomen;
  • klimaatverandering nú gaande is, en niet wacht op de herbebossing van de aarde;
  • RWE door de verhoging biomassa nog meer CO₂ gaat uitstoten dan nu het geval is en daarmee nog meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde / de verandering van het klimaat;"

Spreken als hun mening uit dat:

  • Grootschalige stook van houtige biomassa niet wenselijk is, omdat zij geen duurzame, klimaatneutrale energie oplevert.

En gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvhN, PvdD

Tegen