Motie houdt rekening met dieren­welzijn in Wadden­fonds


30 juni 2021

Betreft :

Houdt rekening met dierenwelzijn

Datum PS :

30 juni 2021

Onderwerp :

Ontwerp Uitvoeringskader Waddenfonds

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • inzet van het Waddenfonds en de bijbehorende projecten vaak raken aan belangen van vele dieren en hun leefomgeving;
  • in een democratie alle belangen worden gewogen, dus ook die van de dieren;
  • het Uitvoeringskader van het Waddenfonds nergens expliciet dierenwelzijn noemt;
  • de maatschappij steeds sterker vraagt dat er bij investeringen, beleid en afweging van belangen beter rekening wordt gehouden met dierenwelzijn;

spreken uit:

  • ook in het kader van het Waddenfonds dierenwelzijn belangrijk te vinden;

en roepen het college op:

  • om te bevorderen dat het Waddenfonds bij het selecteren van de te subsidiĆ«ren activiteiten expliciet dierenwelzijn mee laat wegen;

en gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen