Motie grond voor lote­rij­bomen


13 november 2019

Betreft :

Grond voor loterijbomen

Datum PS :

13 november 2019

Onderwerp :

Klimaatakkoord

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

de Groninger Natuur- en Milieufederatie geld ontvangt van de postcodeloterij voor aanplant van bomen maar zelf geen grond beschikbaar heeft.

Overwegende dat:

  • samenwerking en co-financiering onmisbaar zijn voor het behalen van klimaatdoelstellingen;
  • er tempo gemaakt moet worden met klimaatmaatregelen en beschikbare middelen zo snel mogelijk omgezet moeten worden in groen;

vertragende barrières weggenomen moeten worden.

Verzoeken het College:

  • actief op zoek te gaan naar geschikte gronden, deze waar nodig te verwerven, en deze ter beschikking te stellen voor het planten van de ‘loterijbomen’;

in overleg te treden met de NMFG over de invulling van de samenwerking;

en gaat over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Tegen