Motie Carnivoor? Geef het door!


7 juli 2021

Betreft :

Carnivoor? Geef het door!

Datum PS :

7 juli 2021

Onderwerp :

Algemene beschouwingen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • In het provinciehuis vaak standaard vlees- en visgerechten geserveerd worden;
  • de provincie met haar programma “Fascinating” inmiddels haar verantwoordelijkheid neemt op weg naar een meer plantaardig voedselpatroon;

Overwegende dat:

  • Voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;
  • het concept “Carnivoor? Geef het door!” van professor Henriëtte Prast hierop inspeelt door plantaardige maaltijden als uitgangspunt te nemen voor de menukaart, met behoud van volledige keuzevrijheid;
  • een meer plantaardig voedingspatroon noodzakelijk is voor het behalen van de klimaatdoelen;
  • een meer plantaardig voedselpatroon noodzakelijk is voor het voeden van het groeiend aantal mensen op aarde;
  • de provincie een voorbeeldfunctie kan vervullen door het aanmoedigen van een duurzame eetcultuur;
  • onder andere het ministerie van OCW, de gemeenten Utrecht en Amsterdam het concept al hebben ingevoerd;

Verzoekt het college

  • Standaard vegetarische of plantaardige gerechten te serveren bij provinciale bijeenkomsten, behalve voor die gasten die van tevoren andere eetwensen hebben doorgegeven (zoutarm, glutenvrij, vlees of vis, enz.); tenzij het specifieke geval zich hiertegen verzet (bijvoorbeeld buitenlands gasten die gewend zijn vlees geserveerd te krijgen);
  • en zoveel als mogelijk te kiezen voor biologisch en lokaal geproduceerde producten;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Peter Gerrits, D66

Pascal Roemers, PvdA

Hendri Meendering, GroenLinks

Johan ten Hoove, 50+

Henk Hensen, SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen