Motie 5G


10 juni 2020

Betreft :

5G communicatie

Datum PS :

10 juni 2020

Onderwerp :

Jaarrekening 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen;

Constaterende dat:

  • Er bij Nederlanders veel onrust is / zorgen bestaan over het uitrollen van 5G;
  • burgers bang zijn voor te veel straling;
  • de gezondheidsrisico’s nog niet goed in beeld zijn gebracht;
  • de Tweede Kamer incl. een aantal coalitiepartijen )hierover hun zorgen hebben uitgesproken;

Overwegende dat:

  • Er sprake is van verdere proeven met 5G (5Groningen);
  • provider Vodafone inmiddels bezig is met de landelijke uitrol van 5G;
  • invoering van 5G onomkeerbaar lijkt;

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Aan het Rijk kenbaar te maken dat uitrol van 5G niet gewenst is voordat zekerheid verkregen is over de veiligheid;
  • En/of: Aan het Rijk te vragen eerst meer wetenschappelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van 5G;
  • Voorlopig alleen glasvezelprojecten te ondersteunen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen