Groningen bloeit!


Coali­tie­ak­koord ‘Ver­binden, versterken, vernieuwen’

29 mei 2019

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Uit het coalitieakkoord blijkt dat de provincie zich sterk wil maken voor ecologisch bermbeheer;

Overwegende dat:

  • Biodiversiteitsherstel langs wegen, akkers en waterwegen écht zoden aan de dijk zet als dit door álle berm- en randenbeheerders wordt uitgevoerd;

Spreken als hun mening uit dat:

  • De provincie het voortouw gaat nemen om een actieve samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, de landbouwsector, provincie en andere terreinbeherende organisaties tot stand te brengen voor ecologisch berm- en akkerrandenbeheer;
  • Groningen de komende Collegeperiode moet gaan bloeien!

En gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Forum voor Democratie, CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PVV, SP, ChristenUnie, PvdA, VVD, 50Plus

Tegen

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer