Woord­voering Provin­ciale Staten zout­winning en radar­voor­ziening wind­molens Eemshaven


14 november 2018


Zoutwinning Akzo-Nobel Winschoten en Nedmag Veendam

Voorzitter, als we de verhalen van de insprekers bij de commissie van vorige week net zo serieus nemen als de vele verhalen die we kennen vanuit het gaswinningsgebied. Dan mag je niet met twee maten meten.

De verhalen zijn hetzelfde.

Schade…, …van het kastje naar de muur gestuurd worden.

De grond zakt onder de voeten weg van de mensen in Borgercompagnie en omstreken….

en in Heiligerlee.. beeft de aarde.

Schade… wordt gemeld in alle winningsgebieden, ook bij Zuidwending.

Het niet stoppen met de zoutwinning is een puur economische keuze.

Er wordt met zout geen huis warm gehouden. Stoppen dus!

Voorzitter, we hebben van de gedeputeerde gehoord dat het college bezig is met een nieuwe visie op de ondergrond. Het college wil niet over haar graf heen regeren.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren vindt dat een non-argument.

Mijnbouw is per definitie iets van de lange adem. Tenslotte kan een volgend college ook een andere visie hebben over de gaswinning.

Het college zou hier een principe uitspraak moeten doen. (Daarom deze motie: het bittere zout).

Verder vindt de Partij voor de Dieren ( samen met de Partij van het Noorden) dat de provincie het voortouw moet nemen in het creëren van een schadefonds.

Wij willen - via een motie - de gedeputeerde vragen het gesprek aan te gaan met de betrokken bedrijven en overheden (ook de provincie en het waterschap dragen binnen dit dossier een verantwoordelijkheid) met als doel het genoemde schadefonds. (Dus daarom deze motie: Recht door zee).

(Dan…. Samen met de PVV (en anderen) hebben we een motie ingediend die ons Staten oproept tot het organiseren van een hoorzitting. Een plek waar burgers…, bedrijven… en politici hun woordje kunnen doen en hun vragen kunnen stellen. Belangrijk!)

Dank u wel

3.c. Stilstandsvoorziening Windturbines Eemshaven

Voorzitter, de Partij voor de Dieren werd getriggerd door het voortdurend hameren van de Gedeputeerde op een maximum van 100 uur stilstand tijdens de vogeltrek..

Daar maken we ons zorgen over.

Wat als bijvoorbeeld het weer ideaal is voor de trek, wat als de 100 uren stilstand dan al gerealiseerd zijn?

Laten we dan vleermuizen en vogels zich dood vliegen? Graag een reactie van de gedeputeerde!

Voorzitter, het door dhr. Katee aangehaalde onderzoek uit Niedersachsen blijkt zo slecht niet te zijn. Het Duitse onderzoek is intensiever geweest en de Duitse eisen zijn veel hoger. Waarom kan het daar wel en hier niet?

Toch weer economische belangen op de voorgrond? Het kan haast niet anders. In Duitsland geldt het voorzorgsprincipe.