Geen proef­bo­ringen en gaswinning boven het Groningse wad!


15 november 2017

Voorzitter, er is een groot gasveld gevonden ten Noorden van Rottumerplaat. Het is met - naar schatting - 57 miljard kuub gas de grootste gasvondst in Nederland in 25 jaar en …commercieel …zeer interessant.

Met de motie vreemd aan de orde van de dag roepen wij het college op om - net als de provincie Friesland - de verantwoordelijke minister te verzoeken geen proefboringen en gaswinning toe te staan boven het Groningse Wad.

Want:

Rottumeroog en Rottumerplaat zijn een zeer belangrijk rust- en foerageergebied voor allerlei vogels. Zo’n 30 vogelsoorten zijn zelfs geheel of gedeeltelijk afhankelijk van het Wad.

  • Ook zeehonden rusten daar op de zandbanken.

Het is - niet voor niets - beschermd natuurgebied, vallend onder de strengste wettelijke bepalingen van de Natuurbeschermingswet (artikel 17).

  • Voorzitter als Groningers kennen we de gevolgen van gaswinning beter dan wie ook. Bodemdaling kan voor deze eilanden en zandplaten - met haar bewoners - desastreus zijn. Aan een ongeluk bij zo’n industrieel complex …zo dicht bij dit natuurgebied…. moet je ook niet denken!
  • We zijn in Groningen zeer actief bezig met de energietransitie. Zo heeft gedeputeerde Homan deze week …. samen met de twee andere Noordelijke provincies…. een oproep ondertekend voor een plan voor afbouw van de gaswinning. Het is overduidelijk, dat het winnen van een fossiele brandstof als gas niet past bij de belangrijke opgave die wij hebben om tot een duurzame maatschappij te komen.

Dus geen winning boven Rottumerplaat! Daarom deze motie!