Woord­voering Najaarsnota Kirsten de Wrede


11 oktober 2017

Wij zijn geen voorstanders van deze Najaarsnota. Reden daarvoor is het geld dat naar vliegveld Eelde gaat en de veranderingen in de beleidslijn ten opzichte van de financiële meevallers. Vroeger ging 50 % naar twee p.m. posten: de Waddenkust/ Eems-Dollard en Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. Dat is nu niet meer zo, maar wat ons betreft kunnen deze twee posten echt nog wel wat extra's gebruiken.

Naar aanleiding van het feit dat er sprake is van meevallers, die ingezet kunnen worden voor financiële knelpunten voor taken waar de provincie fors op inzet, willen wij graag een motie indienen met betrekking tot de bijenapp. Immers, natuur is een kerntaak geworden voor de provincie. En biodiversiteit daarmee ook.

Al in 2013 diende onze voorgangster Anja Hazekamp een initiatiefvoorstel in met betrekking tot bijen. Zij benoemde de gedeputeerde, toen ook al Staghouwer, daarmee officieel tot gedeputeerde Bijzaken. Dat kwam ons op kritiek te staan. Een man houdt er niet van om gedeputeerde Bijzaken te worden genoemd! Maar als ik naar de foto's van toen kijk, zie ik een stralende gedeputeerde. En hij is ook voortvarend aan de slag gegaan. Ook de motie die we een paar jaar later indienden, samen met de PVV overigens, heeft hij met verve uitgevoerd. Er is veel gebeurd door dit college, zoals we dat laatst in de brief over de bijen hebben kunnen lezen. Het is dan ook niet zo dat wij deze motie willen indienen omdat we vinden dat de gedeputeerde niets heeft uitgevoerd, nee, integendeel. Het is dat wij dit zo'n ontzettend mooi project vinden, dat het niet mag mislukken omdat de financiering nog niet helemaal rond is.

Om het belang te benadrukken zou ik natuurlijk kunnen beginnen over de uitspraak van Einstein: dat de mens twee jaar na de bij zal uitsterven. Maar dat doe ik niet. U weet het wel en u kunt het verder bekijken via Nrc next checkt hoe dat precies zit. En ik wil het ook niet hebben over het grote belang voor de voedselzekerheid van de bij, als bestuiver. En ook niet over de grote economische waarde van de bij, zo'n 700 miljoen euro alleen al in Nederland, vanwege die rol als bestuiver. Of dat het zo slecht gaat met de bij, u weet dat allemaal wel.

Ik wil het met u hebben over waarom dit project zo mooi is. En daarom wil ik de opinie van Doeko van 't Westeinde noemen, gister in Noordzaken op Rtv Noord. Een jonge boer, die het heeft over het verdwijnen van de gezinsbedrijven en het risico dat alle agrarische bedrijven straks in handen komen van grote investeringsmaatschappijen. Want gezinsbedrijven verdwijnen. Boer worden is een bewuste keuze geworden, waar niet alle kinderen trek in hebben. Want de boer zit, excusez-le-mot, in het verdomhoekje van de maatschappij. Hij krijgt de schuld van van alles, van de achteruitgang van de biodiversiteit, van de klimaatverandering, van nog meer. Maar deze Doeko van 't Westeinde stelt dan dat die agrariërs ook zelf aan de slag moeten, met bijvoorbeeld die klimaatverandering.

Ik wil het ook met u hebben over de column in Trouw van Ephimenco, één of twee dagen geleden. Hij schrijft over de bijzondere kerkdienst die net in Frankrijk was gehouden ter ere van die 700 boeren die vorig jaar zelfmoord hebben gepleegd. Hier in Nederland worden de statistieken niet bijgehouden, maar ook hier zijn er volop problemen op het platteland, zoals het boek "De hanenbalken - zelfmoord op het platteland" van Lizzy van Leeuwen uit 2014 aantoonde.

Toen ik dit las moest ik denken aan die boer, tijdens een statenexcursie, jaren geleden, in het kader van Agrarisch Natuurbeheer. Het ging over FAB's, ik weet nu ook weer wat dat betekent, Functionele AgroBiodiversiteit, die zei dat een groot pluspunt van de FAB's was dat je hierdoor weer eens makkelijk een gesprek met een burger had. De Partij voor de Dieren heeft het al vaker betoogd, de groeiende kloof tussen boer en burger is een probleem.

En het bijzondere aan deze app is dat het een samenwerkingsverband is tussen heel veel verschillende partijen. De app is geïnitieerd door de ANOG, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen, maar wordt gedragen door een veel bredere groep, waaronder burgers, bedrijven en natuurorganisaties. Een beetje tot verrassing van de initiatiefnemers, blijkt dat zo heuse communities ontstaan op het platteland. Het gezamenlijke doel om het voor de bijen beter te maken, leidt tot nieuwe gemeenschapszin. Er worden vijf proeftuinen opgezet, waar boeren, en niet alleen die aan agrarisch natuurbeheer doen, en burgers en andere groepen in gaan samenwerken. Het zou zonde zijn als dit project, dat nog maar zo weinig geld nodig heeft, zou stranden.

Onder andere Google en Geon hebben het project al gefinancierd. Het kost in totaal 133000 euro, waarvan nog slechts 25000 moet worden gevonden. Tienduizend voor dit jaar, vijf duizend voor de komende drie jaar. Eergister lazen we hoe een veiligheidsapp werd gelanceerd met veel bombarie in de binnenstad van Groningen, door vijftig ondernemers. Er zitten veel voordelen aan zo'n app, die iedereen makkelijk in staat stelt informatie uit te wisselen en onderling te communiceren en succesjes te plaatsen.

We hopen dat het college ons pleidooi onderschrijft en op zoek wil gaan naar de benodigde fondsen. We dienen hiertoe de volgende motie in.

Motie Bijenapp geeft Groningen vleugels

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer