Bijdrage Staten­ver­ga­dering brief VOG gede­pu­teerde Stag­houwer


10 november 2021

Voorzitter, het wantrouwen richting Den Haag deelt de PvdD met de partij voor het noorden. Voorzitter ook wij waren zeer geschokt door het artikel in het DvhN van vorige week. Een gedetailleerd verslag na een WOB verzoek over hoe een gedeputeerde of wellicht zelfs een college gedegradeerd werd tot loopjongen van de minister van EZK. Wist het college van de wijze waarop deze brief werd ingefluisterd door EZK, of heeft de gedeputeerde op eigen houtje gehandeld? Graag een reactie!

In plaats van pal te staan voor de belangen van onze inwoners, heeft de gedeputeerde zijn hoofd gebogen voor de Rijksoverheid ten nadele van de door mijnbouwschade gedupeerden van onze provincie. Immers het was de bedoeling om de amendementen Beckerman tenminste op de lange baan te schuiven. Medeoverheden binnen de VOG werden volgens het artikel niet tevoren gekend in de brief, een brief die ook namens hen, naar de minister werd gestuurd. Feest in Den Haag, immers de provincie steunde één op één de lijn van de minister! De provincie bestond hier echter uit een gedeputeerde en wellicht een provinciaal bestuur, maar niet uit haar inwoners, haar volksvertegenwoordigers en haar gemeentebesturen en raden!

Voorzitter, we hopen het niet, maar als de Partij voor de Dieren gedwongen wordt te moeten kiezen tussen de belangen van een gedeputeerde en die van gedupeerden, dan is die keuze gemakkelijk gemaakt. Wij zullen altijd voor de gedupeerden op blijven komen! Voorzitter hoor en wederhoor is belangrijk, en we zijn dan ook erg benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde! Dank u wel!