Bijdrage ziens­wijze gaswin­nings­be­sluit 2021-2022


30 juni 2021

Voorzitter, er wordt waarschijnlijk het komend gasjaar meer gewonnen dan oorspronkelijk gepland om de zeer grote ondergrondse gasopslag bij Grijpskerk - als backup - te vullen. Dat terwijl de opslag in principe gesloten zou worden en vlak naast gaswinningslocatie Pieterzijl Oost ligt. De NAM sluit op die plaats een aardbeving tot 3.2 niet uit!

Waar zijn we mee bezig?

Een omwonende mailde mij over de schade daar het volgende:
“Mensen die op de rand van de gasopslag wonen, of op een terp, talud of dijk kunnen elk half jaar scheuren repareren, vanwege het met de seizoenen 2 cm dalen en stijgen van het grondoppervlak (gasopslag ademt). Mensen raken hier zelf gescheurd door. De moed zakt hen in de schoenen na de eerste paar keer. Niemand koopt een huis met het doel voor altijd te blijven klussen! Zolang het bij scheuren blijft, wordt schade vergoed. Zodra het om erg hoge bedragen gaat, - omdat de fundering door verzakkingen ook scheurt - wordt je in de steek gelaten.”

Voorzitter, hoe kijkt GS aan tegen het besluit om de gasopslag zo mogelijk open te houden? Wil zij in haar zienswijze opnemen dit een onwenselijke situatie te vinden?

Voorzitter, de PvdD maakt zich grote zorgen over de tendens die zij ziet. Minder winning, minder bevingen, en dus minder gevaar? Minder schade? En minder versterken?

De uitspraak van NAM directeur Atena bevestigt de zorg. Er is volgens hem geen enkel gevaar meer. Hij relativeerde de versterkingsopgave, slechts 50 ipv 26.000 woningen moeten volgens hem nog versterkt worden. De NAM lijkt haar verantwoordelijkheid niet langer te willen nemen.

Het SodM tikte de NAM over de vingers. De suggestie dat grootschalige versterkingsopgave niet meer nodig zou zijn, is volgens de toezichthouder de verkeerde. Groningen zal nog vele jaren last hebben van aardbevingen.

Het SodM constateert dat de urgentie tot versterken ook in Den Haag aan het afnemen is. De toezichthouder pleit voor een snelle aanpak van de nog 26000 te versterken woningen. Wat gaat GS doen om die versterkingsopgave weer bovenaan de prioriteitenlijst van het kabinet te krijgen?

Het SodM zegt verder:” Het feit dat we stoppen met de gaswinning betekent niet dat we moeten stoppen met monitoring. Het is belangrijk te investeren in de kennis, ook om te weten of de spanning in de ondergrond op andere manieren dan aardbevingen zijn weg kan vinden.’ Wat gaat GS doen om de vinger aan de pols te houden?

Volgens TNO zijn er ook nog maar 22 gebouwen met een verhoogd risicoprofiel? Hoe staat dat in verhouding tot datgene wat het SodM zegt?

Tenslotte voorzitter met betrekking tot de twee inmiddels beroemd geworden amendementen Beckerman in combinatie met de gaswet, sluit ik mij aan bij de woordvoering van de SP.