Bijdrage wijziging omge­vings­ver­or­dening t.b.v. agrarisch bedrijf Onstwedde


30 juni 2021

Voorzitter, het is in onze ogen een verkeerde keuze en een verkeerd signaal om deze verplaatsing van problemen te zien als een pilot voor een… mogelijk… provincie-brede aanpak voor stikstof.

In de ogen van de PvdD moeten de crises… - veroorzaakt of verergerd - door de agrarische sector niet los van elkaar gezien worden, maar integraal worden aangepakt. Te hoge stikstofemissie, klimaatopwarming, milieuvervuiling door bijvoorbeeld uitspoeling van mest of het gebruik van landbouwgif, biodiversiteitsverlies en de massieve problematiek in onze provincie, - met name in stallen als het onderhavige,- als het gaat om het welzijn van de betrokken dieren.

Dit gemengd bedrijf kan een pilot worden als op alle vlakken niet piepkleine maar flinke stappen worden gezet. Zomaar wat kernwoorden: Kringloop, natuurinclusief, biologisch? Dat is een toekomstbestendig bedrijf! Niet wat GS nu wil vergunnen! Daarom de motie toekomstgericht ondernemerschap.

Interessant voor jou

Bijdrage zienswijze gaswinningsbesluit 2021-2022

Lees verder

Bijdrage voorjaarsnota / algemene beschouwingen 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer