Bijdrage Uitvoe­rings­pro­gramma Gronin­gen@Work


17 februari 2021

Voorzitter, het uitvoeringsprogramma begint hoopvol met grote dromen voor een economische groei. Iedereen aan het werk enz. En toen kwam er een onzichtbaar organisme, die ons hele leven overhoopgooide, het coronavirus in al haar mutaties. Een virus waar we voorlopig nog niet af zijn en die een flinke streep heeft gezet in veel economische toekomstdromen, vooral ook binnen het MKB. Een zoönose!

We verlangen met elkaar naar de dag dat Covid-19 niet alleen voor onszelf maar wereldwijd overwonnen zal zijn.

Blijven we echter slecht omgaan met dieren en de natuur, dan zal het slechts een kwestie van tijd zijn voor een volgende zoönose toeslaat. Deze zou ook maar zo kunnen ontstaan in een pluimveebedrijf of een varkensstal in onze provincie. Overal waar dieren uit hun natuurlijke omgeving worden gehaald, ..waar hun leefgebied wordt vernietigd of waar ze op onnatuurlijke wijze - met name massaal - worden gehouden bestaat dat gevaar. Onze provincie is helaas niet verschoond van megastallen. Potentiële brandhaarden dus!

Groningen is op dit moment niet @work, maar staat door een zoönose voor een groot deel stil!

Voorzitter, de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis moet in samenhang bezien worden met andere crisissen, zoals die op het gebied van biodiversiteit, klimaat en het voorkomen van nieuwe dierziekten. Al deze crisissen worden immers veroorzaakt door het kortetermijndenken. Juist bij de bestrijding van een crisis mag niet ingezet worden op herstel van de oude situatie, maar moet worden ingezet op nieuwe, ècht duurzame doelen. Gaat GS binnen Groningen@Work rekening houden met deze integrale aanpak? En zo ja, hoe dan?

In de paragrafen over scholing, leven lang leren, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en passend werk voor mensen met afstand voor de arbeidsmarkt zien we voorbeelden van financiering die via een korte lijn direct bij de mensen terecht komt. Wij hopen dat deze programma’s gecontinueerd worden. Ook zijn wij blij met de aandacht voor verduurzaming van de energiesector.

Tenslotte en hierop willen we graag ook een reactie van de gedeputeerde: bij de beleidsindicatoren ontbreekt nog een indicator voor de circulaire economie. Wij willen vragen om hier indicatoren te gaan hanteren die niet alleen laten zien hoeveel bedrijven stappen hebben gezet in circulariteit, maar die ook laten zien hoe ze het milieu, de afvalstoffenstroom, het klimaat, de soortenachteruitgang minder belasten. Het ecologische resultaat. Dit om te voorkomen dat er met greenwashing meer wordt geclaimd dan dat er in werkelijkheid gebeurt.