Bijdrage agen­dering wind­molens op zeedijk


3 februari 2021

Voorzitter, de discussie lijkt twee richtingen op te gaan. Een aantal partijen die het waterschap Hunze- en Aa’s samen met RWE het hele traject willen laten doorlopen en partijen die vanwege de enorme natuurwaarde van de betreffende zeedijk al aan de voorkant nee willen zeggen. Verschillende coalitiepartijen hebben inmiddels laten doorschemeren de aangekondigde motie niet te steunen, maar wel nee te zullen zeggen als er een echt plan op tafel komt. Daar zijn we blij mee. Die windmolens komen er dus niet!

Bij monde van de Heer Glastra van het Groninger Landschap pleitten alle betrokken natuurorganisaties voor een NEE aan de voorkant. De Partij voor de Dieren heeft samen met de SP ook precies om die reden het punt in een zo’n vroeg mogelijk stadium geagendeerd. Wij vragen PS nu al een ferm NEE te laten horen tegen dit voornemen van het waterschap Hunze en Aa’s. Nee, wij gaan op die zeedijk geen windmolens toelaten!

Daarom hebben wij samen met de Partij voor de Noorden en anderen de motie ingediend. Sluit die deur aan de voorkant!

Interessant voor jou

Bijdrage voordracht Strategische visie vrijetijdseconomie

Lees verder

Bijdrage Uitvoeringsprogramma Groningen@Work

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer