Bijdrage nieuwe vergunning ESD-Sic


3 maart 2021

Voorzitter, het dossier ESD-Sic moet in de provincie inmiddels meters dik zijn. Een uit de hand gelopen hoofdpijndossier al vanaf de jaren zeventig. GS lijkt ter wille van ESD met de onderhavige wijziging omgevingsvergunning een nieuw hoofdstuk aan dit dikke boek toe te willen voegen.

Het dossier heeft al decennia lang de politieke en ambtelijke agenda gedomineerd.. niet alleen vanuit het onderdeel vergunningverlening, maar vooral ook vanuit het onderdeel handhaving. Het bedrijf heeft zich altijd als een zelfzuchtige einzelgänger gedragen zonder zich ook maar een bal van iets of iemand aan te trekken. Een soort Tata Steel, maar dan in het klein. We weten dat er vaak een groot verschil was tussen de theorie (op papier in de vorm van een vergunning) en de praktijk,… de handhaving. Dat laatste, … daar kwam niet zo veel van terecht.

Heeft GS echt de illusie dat het nu anders zal worden? En zo ja, waarop baseert zij dat?

Voorzitter, een essentieel onderdeel van de monitoring en handhaving is daadwerkelijke en onaangekondigde controle ter plekke door de handhavers van de provincie Groningen. Op zo’n moment moeten alle voorwaarden van de vergunning worden nagelopen en dan kan pas gekeken worden of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Met minder dan deze aanpak kan een handhaver die zichzelf serieus neemt niet wegkomen. In de situatie van ESD lijkt dit een flink grote klus maar toch ook de enige juiste manier.

Onze vragen:

  • Wat gaat de provincie wat monitoring en handhaving betreft - anders doen dan de afgelopen vijftig jaar?
  • Hoe worden de voorwaarden gecontroleerd en heeft de monitoring en handhaving de afgelopen jaren op de zojuist genoemde wijze plaatsgevonden, dus onaangekondigde controles waarbij alle huidige voorwaarden en voorschriften zijn nagelopen?
  • Hoe weten we straks of de voorschriften daadwerkelijk en voor 100% worden nageleefd?
  • Kan Provinciale Staten over de naleving en eventuele handhaving halfjaarlijks geïnformeerd worden?
  • Hoeveel mensen zijn acceptabel voor GS om te worden blootgesteld aan de zeer zorgwekkende stoffen? Of te wel: hoe leggen we uit aan de omwonenden dat ESD Sic - dan eventueel wel met de best beschikbare middelen - toch niet gestopt wordt om de omgeving te vergiftigen?