Bijdrage Stra­te­gische Mili­eu­agenda


29 september 2021

Voorzitter, zoals ook collega Kolthof tijdens de commissie heeft verwoord, vinden we de ambities in de strategische milieu agenda een goede start op de tijdslijn naar een meer gezonde provincie. Als we deze agenda op de juiste manier hanteren - wat ons betreft als uitgangspunt én kader - dan zullen we gezondere lucht krijgen, dan zal de natuur minder lijden onder de neerslag van stikstof. Dan krijgen we een verbetering van de biodiversiteit, dan dragen we ons steentje bij aan het verminderen van de klimaatcrisis, enzovoort. De Partij voor de Dieren droomt al jaren van – en vecht al jaren voor - een provincie waar het echt goed leven is. Het welzijn van mens, dier en milieu moet daarvoor centraal staan!

De WHO is vorige week met een alarmerend advies gekomen waarin zij stelt dat de normen van o.a. stikstof en fijnstof verder omlaag moeten. Ik citeer nu van RTL Nieuws: ‘De lucht in Nederland is nergens meer gezond. Althans, volgens de nieuwe advieswaarden van de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Die heeft de waarden voor onder andere stikstof en fijnstof aangescherpt, omdat luchtvervuiling al in kleinere hoeveelheden schadelijk blijkt voor de volksgezondheid.”

En: ’Het langdurig in contact komen met, en inademen van, onder andere fijnstof, stikstofdioxide en koolstof veroorzaakt hart- en vaatziekten, luchtwegaandoeningen en zelfs longkanker, stelt de WHO. Jaarlijks overlijden zo'n 7 miljoen mensen vroegtijdig vanwege blootstelling aan luchtvervuiling.'

Voorzitter, in de Strategische Milieuagenda lezen we dat onder de Omgevingswet voor de milieu-opgave en specifiek voor gezondheid een grote betrokkenheid van de provincie noodzakelijk is. En ook dat de provincie een cruciale rol speelt om een permanente verbetering van de luchtkwaliteit te realiseren.

Om die reden zou de PvdD graag op het gebied van luchtvervuiling de normen aangescherpt willen zien en wel naar de nieuwe normen als omschreven door de WHO. De normen worden niet door de provincie bepaald, maar de provincie kan natuurlijk wel via haar omgevingsvisie- en verordening sturende keuzes maken. Daarom roepen we het college via een motie op om de ambitie uit te spreken de nieuwe normen van het WHO als uitgangspunt te nemen en daarop ook aan te dringen bij het Rijk.