Bijdrage ontei­gening voor behalen stik­stof­doelen


29 september 2021

Voorzitter, onteigenen doe je niet zo maar. Er moet een gegronde reden voor zijn. Toch gebeurt het soms, bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen of woonwijken. Straks zal het waarschijnlijk ook weer gebeuren bij de Oostpolder ten behoeve van de industrie. Daar hoor je de PVV en andere indieners van de motie een stuk minder over. Op dat moment mogen de boeren voor deze partijen rustig een schietschijf zijn. Beetje krom niet?

Wat de Partij voor de Dieren betreft is de natuur - voor mens en dier - velen malen belangrijker dan een weg of weer een extra fabriek. Goede natuur levert gezondheid, een schonere lucht, schoner water, een mooie omgeving, biodiversiteit en nog zo veel meer.

Voorzitter in tegenstelling tot wat we vanmiddag van verschillende partijen hoorden is de Nederlandse stikstofuitstoot de hoogste van Europa: per hectare stoten we ongeveer 4 keer zo veel uit als het EU-gemiddelde. Om de stikstofreductiedoelen te halen en daarmee wellicht nog een stukje natuur te kunnen redden moet de provincie - indien dat noodzakelijk is - over kunnen gaan tot onteigening van piekbelasters. De Partij voor de Dieren zal de motie dan ook niet steunen.