Bijdrage Staten­ver­ga­dering voor­dracht zoek­gebied wind­molens Roodehaan / Stainkoel'n


2 februari 2022

Wat is het nut van participatie als gefundeerde reacties (van bijvoorbeeld natuurorganisaties) zonder meer van tafel worden geveegd? Het is wel heel gemakkelijk om nu - als college - te zeggen dat de gemeente zich gehouden heeft aan de richtlijnen van de door ons Staten goedgekeurde maatschappelijke tender. De gemeente staat lijnrecht tegenover de direct omwonenden en de natuurorganisaties. Niet iets om trots op te zijn. En zij toont geen enkele wil om de ernstige bezwaren serieus te nemen. Uit deze voordracht spreekt dat Gedeputeerde Staten hier kritiekloos in mee gaat.

Een aantal jaren geleden is de PvdD akkoord gegaan met het principe “ Maatschappelijke tender’, daarmee vertrouwend op een serieuze controle op de manier – niet alleen aan de buitenkant, maar ook inhoudelijk – waarop - in dit geval - de tender door de gemeente Groningen is uitgevoerd. Alles wijst erop dat Iedere kritische noot door de gemeente in de kiem werd gesmoord. Direct omwonenden, en dan hebben we het over mensen die straks 450-500 meter voor hun neus een windmolen krijgen – zijn in grote meerderheid tegen. Zij vrezen niet alleen overlast, maar ook gezondheidsschade. Dat laatste is volgens de nieuwste inzichten zeker niet ondenkbaar. Het lijkt wat de bewoners betreft weer op het beruchte staaltje herindeling Haren. Dender maar over de mensen heen, en luister vooral niet naar hun motieven en zorgen!

Natuurorganisaties en beheerders, zoals Het Groninger Landschap zijn furieus over de kortzichtigheid waarmee een N2000 gebied - waar o.a. de voor aanvaring met windturbines zeer gevoelige zeearend sinds kort bivakkeert en - ook nog - foerageert aan beide zijden van het geplande windpark – volledig wordt genegeerd. En wat doet de provincie: alleen maar kijken naar de buitenkant van het proces. Een vinkje hier, een vinkje daar. En klaar is Kees.

De gemeente Groningen heeft, volgens dit college en natuurlijk ook in de ogen van de in hun kielzog meestemmende en en als knipmessen buigende coalitiepartijen, uitstekend werk verricht. De gemeente krijgt warempel voor haar wangedrag een flinke veer in de kont gestoken. Voorzitter, de PvdD zal er, zowel in de gemeente als hier in de Staten, alles aan doen om de plaatsing van de turbines op die plek tegen te houden. Dit is een schandalig staaltje van rücksichtslose politiek: doordrukken zonder oog voor het welbevinden van de Groningers en de bescherming van fauna. Waarden die leidend zouden moeten zijn.

De gedeputeerde heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van het vervolgproces, daar rekenen we op. Er moet nog een MER komen en vervolgens moet er door de provincie een vergunning Wet Natuurbescherming verleend worden,… of wordt ook dat aan de gemeente overgelaten? Graag een reactie van de gedeputeerde.

Tenslotte: in mei 2017 kroop het eerste kuiken van een zeearend uit het ei in het Zuidlaardermeergebied. Groot feest in het provinciehuis. Toenmalig gedeputeerde Staghouwer trakteerde op beschuit met muisjes… een geboortefeestje.

Kan de gedeputeerde toezeggen dat we straks koffie met cake krijgen tijdens een georganiseerde officiële condoleantiebijeenkomst als de eerste zeearend vermalen wordt door de wieken van een windturbine?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer