Bijdrage Ruim­telijk-econo­misch perspectief A7-N33


26 januari 2022

Voorzitter,

We hebben zojuist gehoord van meerdere betrokken burgers die zich namens anderen uitspreken tegen een toekomst met grootschalige industrie in hun omgeving. Zeer terechte zorgen aangaande het behoud van de omgevingswaarden. Dit belang weegt voor onze fractie zeer zwaar zoals het college hopelijk weet.

En als we dan kijken naar het economisch perspectief wordt er weer gesproken over de creatie van duizenden banen. Waar gaan deze werknemers vandaan komen? Waar zijn die banen voor nodig? We hebben al een overschot aan banen. We zouden dus moeten omscholen en de huidige bedrijvigheid juist goed moeten inrichten. In de toekomst is het tekort aan personeel nog krapper. De politie zoekt momenteel duizenden nieuwe medewerkers. Binnen de zorg is het personeel niet aan te slepen. We hebben te maken met een golf aan vergrijzing waardoor het percentage werkenden ten opzichte van uitkeringsgerechtigden verder zal toenemen.

Grote internationale bedrijven krijgen de groene stekker, datacenters krijgen de ruimte, en de leefbaarheid voor de burger gaat met sprongen achteruit. De enorme hoeveelheden duurzame energie die deze bedrijven verbruiken komt niet bij de burgers of het MKB terecht. Zo gaan we het niet redden met de klimaatambities.
Wij krijgen de sterke indruk dat het de provincie en de drie gemeenten gaat om aanzien/prestige. Wanneer is genoeg genoeg?

Er is veel leegstand op bedrijventerreinen, want bedrijven bouwen liever nieuw op een kaal stuk grond dan dat oude locaties worden afgebroken, dit alles aangejaagd door aantrekkelijke financiƫle voorwaarden. En de provincie en de gemeenten faciliteren dit zonder blikken of blozen. Daarmee dragen zij zelf actief bij aan verval. Op twee vlakken: verkwanseling van open landschap en landbouwgrond, die nodig is voor duurzame voedselproductie. En verpaupering van bestaande bedrijventerreinen, terwijl daar nog zoveel mogelijkheden voor inbreiding liggen.

Wij sluiten af met een vraag aan het College: durft u oprecht te beweren dat dit een keuze is die Groningen beter of mooier maakt, en hoe dan? Wat zijn nou de ware beweegredenen, en is het belang van enige werkgelegenheid het offer waard?

Interessant voor jou

Bijdrage Aanbieding propositie stikstof en natuur

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering voordracht zoekgebied windmolens Roodehaan / Stainkoel'n

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer