Bijdrage Staten­ver­ga­dering beslissing bezwaren voor­keurs­recht gronden Eemshaven


6 juli 2022

Voorzitter,

de commissie rechtsbescherming heeft op verschillende fronten kritiek geleverd op de manier waarop het voorkeursrecht hier wordt toegepast. Wat betreft het provinciaal belang: het voorkeursrecht op de gronden isn in onze ogen van geen enkel belang voor de provincie. Het is grond van boeren, die daarop akkerbouw uitoefenen en dat vaak ook al generaties lang doen. Natuurinclusieve akkerbouw zou dan ook de enige goede keuze zijn voor deze percelen! Maar de provincie ziet hier in de toekomst liever datacenters e.d. verschijnen. Datacenters en andere megabedrijven dienen op geen enkele wijze de energietransitie! Sterker nog ze werken deze tegen. Ze slokken duurzame stroom op - energie die we toch al niet volop voor handen hebben. Kiezen voor dit soort bedrijven versterkt de klimaatproblematiek. Het voorkeursrecht verwordt tot een economisch speeltje van de provincie ten koste van de daar wonende boeren, de natuur en de broodnodige transities.

De Partij voor de Dieren zal de de voordracht dan ook niet steunen!