Bijdrage Staten­ver­ga­dering begroting en ontwerp hoofd­lijnen dienst­re­geling OV 2023


6 juli 2022

Voorzitter, een goed provincie-dekkend OV vindt de Partij voor de Dieren van essentieel belang! Mensen moeten wat ons betreft - zoveel als mogelijk - uit hun heilige koe gelokt worden en gebruik gaan maken van hun benen, de fiets, de bus en/of de trein. Je kunt het autogebruik duurder maken, we staan daar zeker achter, maar dan moet er ook voor de uiteinden van onze provincie een goed alternatief liggen. Het schrappen van lijnen in het Ommeland moet dan ook voorkomen worden. Daarom hebben we de motie van de Cu ook mede ingediend.

Voor nu worden de oplossingen voornamelijk gezocht bij andere in de buurt lopende lijnen en de hubtaxi. Kan GS misschien wat meer duidelijkheid geven over in hoeverre reizigers ook daadwerkelijk gebruik maken van de hubtaxi? Verder voorzitter, kan de PvdD zich volledig aansluiten bij de woorden van de heer Geytenbeek.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer