Bijdrage voor­dracht Start verkenning van Aduar­der­diepzone


14 september 2022

Faunauittreedplaatsen, (de zogenaamde FUP’s) worden in dit rapport en de brief van GS gekenschetst als ‘kansrijke koppelkans’, maar onder voorbehoud van financiering.

De PvdD is van mening dat FUP’s geen slagroom op de taart zijn voor als de portemonnee nog niet helemaal leeg is, maar als harde voorwaarde moeten worden opgenomen bij elkevernieuwing van infrastructuur. De meldingen van verdronken reeën zijn talrijk, en nu ligt er de mogelijkheid hier een eind aan te maken.

Is het College het met de PvdD eens dat voorkomen van dierenleed niet als koppelkans zou moeten worden behandeld? En bent u bereid om toe te zeggen dat in de opdracht voor de verkenning, FUP’s worden onderzocht als vast gegeven van alle voorkeursvarianten, en dat direct wordt meegenomen hoe de financiering hiervoor geregeld kan worden?

Verder is de 'Voorverkenning Ecologische Maatregelen Aduarderdiep' niet aan de stukken toegevoegd als bijlage, graag ontvangen wij deze alsnog.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvergadering begroting en ontwerp hoofdlijnen dienstregeling OV 2023

Lees verder

Bijdrage stikstofopgave NPLG

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer