Bijdrage Staten­ver­ga­dering Actu­a­li­satie omge­vings­visie en -veror­dening


15 december 2021

Voorzitter,

de Partij voor de Dieren sluit zich wat de zonneladder betreft voor 100% aan bij de woorden van de heer van der Laan uitgesproken in de commissie. We vinden het - met hem - en een aantal andere fracties van zeer weinig respect tonen dat een aangenomen - zeer duidelijke motie uit 2019 - nota bene ingediend op initiatief van coalitiepartij PvdA - zomaar door GS terzijde wordt gelegd. Dit kan en mag niet! We hebben het amendement dan ook mede ingediend. Onze verdere visie op zonneparken en onze zorgen daaromtrent hebben we in de commissie gedeeld.

Ook hebben we het amendement van het Groninger Belang mede ingediend. Wat de Partij voor de Dieren betreft omdat het betreffende zoekgebied voor wind bedoelt is om zes windmolens te plaatsen die - volgens de planning – dichtbij een Natura2000 gebied gezet zullen worden. Heel dicht in de buurt van onder anderen de zeearenden van het Zuidlaardermeergebied. De vogels hebben volgens de tegen zijnde natuurorganisaties hun jachtgebieden aan beide zijden van dit geplande wind zoekgebied. Een aanvaring met een windmolen is dus zeer realistisch te noemen. In Duitsland zijn de afgelopen jaren al 160 dodelijke aanvaringen van zeearenden gemeld. Een paar jaar gelden werden in het gebied voor het eerst jonge zeearenden geboren, we kregen als statenleden toen beschuit met muisjes van het college. Gaat het college straks de eerste kruisjes plaatsen onder de windmolens? Voorzitter er zou veel beter naar natuurorganisaties geluisterd moeten worden.

Daarbij vloeit - naar schatting - ook nog eens 80% van de opgewekte energie naar de industrie. In onze ogen verkoopt het college dan ook de biodiversiteit en het dierenwelzijn aan het in stand houden van het huidige economische systeem.

Voorzitter, wij verwachten van GS dat in de nieuwe omgevingsvisie de bescherming van natuur tegen uitwassen van de energietransitie veel beter verankerd gaat worden, zodat dit soort discussies tot het verleden gaat behoren.