Bijdrage Ring West


30 september 2020

Voorzitter, een update van een bestaand tracé, waarbij ook goed nagedacht wordt over het stimuleren van het OV. Op zich een redelijk positief geluid. We waren tijdens de commissie blij te horen dat de verwachte aanpak meer vergelijkbaar is met de Ring Oost, dan met de Zuidelijke ringweg. Uiteraard zullen we de uitkomst van de verkenning kritisch bekijken. De geplande volgorde is volgens het college: eerst Ring Zuid afmaken, dan deze evalueren en dan evt. beginnen met West. Die volgorde lijkt ons bijzonder slim. Participatie en leefbaarheid zijn en blijven essentieel, ook hier.

Het participatieplan waarover de PvdA sprak, lijkt ons een goed plan. We steunen dan ook de motie zojuist door de heer Roemers ingediend. De moties van de SP en van het Groninger Belang steunen wij niet, omdat die de optie openhouden voor een weg om de stad heen. De PvdD wil niet dat er nog meer asfalt wordt aangelegd in de provincie.