Bijdrage Provin­ciale Staten vergun­nings­pro­ce­dures wind­parken


19 april 2017

Voordracht vergunningsprocedures Windparken

Voorzitter, verduurzamen kan wat de Partij voor de Dieren betreft niet snel genoeg gaan, toch moet het wel behoedzaam en netjes gebeuren. En moet er wat ons betreft veel meer offshore gedacht worden. GS heeft het voornemen om voor het windpark Oostpolder een stap over te slaan (PIP) om te voorkomen dat het Rijk het overneemt en het subsidievenster van september 2017 niet wordt gehaald. Wij zijn hoe dan ook geen voorstanders van windmolens aan het wad, dus zullen we een versnelde procedure ook zeker niet steunen.

Dan de ingediende motie om een uitkoopregeling mogelijk te maken voor mensen die zich straks nog meer omringd zullen zien door industrie en windmolens.

Wij zullen deze motie steunen, maar hadden natuurlijk veel liever gezien dat het niet nodig was geweest.

Mensen leven soms al vele generaties in hun dorpen, zelfs al van generatie op generatie in hun woningen en worden nu door een vernietiging van hun welzijn min of meer gedwongen te verhuizen.

Dank u wel.