Bijdrage Provin­ciale Staten klimaat­ak­koord


13 november 2019

Voorzitter, ik begin met een citaat van Jonathan Safran Foer uit zijn boek “Het klimaat zijn wij”, een citaat dat gelijk de vinger op de zere plek legt: “Klimaatverandering is geen legpuzzel waar je mee verder kunt gaan als je tijd hebt. Het is een huis dat in brand staat”. Voorzitter, het verschrikkelijke is dat we allemaal weten dat ons huis, de planeet, in de brand staat. En juist die kennis is het verschil tussen een gruwelijke fout en een onvergeeflijke misdaad.

Het voorliggend klimaatakkoord is vooral een akkoord van pappen en nathouden. Een akkoord van doorschuiven. De PvdD heeft in de Tweede Kamer daarom 17 amendementen ingediend om het akkoord tot een daadkrachtig akkoord te maken. Het moge duidelijk zijn, dat deze niet zijn aangenomen. Voortdurendhoren we dat de transitie naar duurzaamheid ons veel gaat kosten. Maar een ieder die zich een beetje in de materie heeft verdiept weet dat niets - of te weinig - doen ons nog veel meer gaat kosten.

Arme landen als Bangladesh. Landen waar de inwoners … een – figuurlijk gezien - zeer kleine voetafdruk hebben, krijgen buitenhun schuld het eerst te maken met de klimaatcrisis. Dan terug naar onze provincie: Groningen wil koploper zijn in haar strijd tegen de klimaatcrisis… een goed streven. De Partij voor de Dieren wil daarbij graag helpen en haar ideeën aandragen. We moeten tenslotte allemaal - op ons eigen niveau - keihard aan het werk!

De provincie heeft een hogere doelstelling van 55% CO2 reductie tegenover de 49% van het rijk in 2030. Dat gaan we - op papier - misschien redden, maar in werkelijkheid niet. Biomassa speelt een te grote rol binnen die ambities.

Voorzitter, wat wel helpt is de aanplant van veel meer bomen dan de slechts 1% per jaar. De Nationale Postcodeloterij weet dat en heeft daarom een forse financiële schenking gedaan aan De Natuur- en Milieufederaties. Een bedrag waarmee 10 miljoen nieuwe bomen kunnen worden geplant in Nederland. Ook de Groningse afdeling zal daarin meedelen. Om te kunnen planten hebben ze grond nodig. Misschien een goed moment voor een klimaatbos? Hiertoe dienen wij de motie 'Grond voor loterijbomen' in.

Dan de afspraken gemaakt bij de landbouwtafel. Voorzitter, als we de klimaatdoelen willen halen, dan is krimp van de veestapel onvermijdelijk. Dat zeggen talloze wetenschappers en adviesorganen die de overheid adviseren, zoals de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Toch wordt de veehouderij binnen het klimaatakkoord vrijwel ontzien. De klimaattafel landbouw spreekt wel van minder vlees eten en dat de veestapel ergens in de toekomst misschien – iets - moet krimpen, maar het is niet concreet. Om de opwarming van de aarde te kunnen beperken tot 1,5 graden Celsius zal de veestapel al in 2030 met minimaal 50 procent moeten krimpen. Voorzitter er moet tempo komen, de urgentie is te groot!

Daarom zou het bij de uitwerking van de Groningse inzet voor het klimaatakkoord heel goed zijn om voor het onderdeel landbouw en landgebruik meerbeleidsmatige en financiële ruimte vrij te maken voor een regionale eiwittransitie. Hiertoe dienen wij de motie 'Versnellen eiwittransitie' in.

Voorzitter, een uit de hand lopende klimaatcrisis is allesvernietigend. De klimaatopwarming moet daarom met grote urgentie aangepakt worden. We moeten haar nietbenaderen als een probleempje wat uiteindelijkeen keer opgelost moet worden.